Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Faludi Ferenc |  

A hajnal

A szép hajnal mihelyt hasad
  Mindenek megújulnak,
A setétség gyorsan szalad,
  Erdők megvidámulnak,

A madárkák felserkennek,
  Rázogatják szárnyokat;
Éneklésre készülgetnek,
  Próbálgatják torkokot.

Harmat gyöngyét hullogatja
  Arany haja szálain;
S aranyhaját lobogtatja
  Alabastrom vállain.

Piros rózsák mosolyognak,
  Kinyitják kebeleket,
Rozmarintok illatoznak,
  Újítják leveleket.

Vannak gondban a pókocskák,
  Hállójokat sétálják,
Hol megszakadt, foltozgatják,
  Legyek útját elállják.

Prédát várnak, lesben állnak,
  Fullánkokot készítnek;
Fia vagy, légy, a halálnak,
  Ha hállóba kerítnek.

Madarászok lépvesszőkkel
  Rakják készült fájokot;
Gunnyójokban mesterséggel
  Fújják csalárd sípjokot.

Jön a rigó, harkály, szarka,
  Felzendül a tollas nép.
Mátyás kiált, oda farka;
  Sok baglyokat fog a lép.

Bús gerlice vesztett társát
  Felkeresni útnak megy;
Zokog, sírja árva sorsát,
  Nyögésétül zeng a hegy,

Fáradságát nem sajnálja,
  Erdőt, bércet megkerül,
Méglen hímét feltalálja,
  Zöld ágakra le nem ül.

Kelj fel, pásztor! hull a harmat,
  Hintni hajnal gyöngyeit.
Siet pásztor, szakaszt álmat,
  Hágja hegyek teteit.

Juhocskái vígan járják
  A harmatos völgyeket;
A mezőköt beretválják
  És nevelik tölgyöket.

Nyulacskák is kibaktatnak
  Tavaszi vetésekbül,
A szarvasok ugrándoznak
  A friss forrásvizekrül.

Erdő szélén farkas kullog,
  Husra feni fogait,
Barlangjában medve morog,
  És szoptatja kölkeit.

Már a récék sem alusznak,
  Úsznak a patakokon.
A parasztok hason másznak,
  Vigyáznak a partokon.

Ha puskájok szerencsét hoz,
  Vigassággal megtérnek,
Napkeletkor tiszttartóhoz
  Bátrabban bemehetnek.

Úthoz fognak szarándokok
  A hajnali hívesben,
Izzadoznak a kovácsok
  Homlokig a műhelyben.

Elmélkednek a deákok
  Írnak, törik fejeket.
Félnek, netán praeceptorok
  Megszegdelje bőrüket.

De már a nap a tengerrül
  Emelgeti szekerét:
A hajnal is az egekrül
  Elindítja kerekét.

Napkeletkor egyéb dolgok
  Fárasztják embereket.
Versírásban, kik boldogok,
  Megmondhatják ezeket.

 

Forrás: Faludi Ferenc, Fortuna szekerén okosan ülj, kiad. Vargha Balázs, 66-68.