Kezdőlap | Tartalomjegyzék |  

Fanchali Jób-kódex

Az egyik legkorábbi kéziratos énekeskönyv. Valószínűleg 1595-bent kezdték el másolni Késmárkon. 1601-ben a Thölöly Sebestyén udvarában házitanítóskodó Miskolci Csulyak István másol be egy Balassi verset és a Szép magyar commoediát. 1603 és 1608 között Fanchali Jób János liptói köznemes a tulajdonosa; a kötet legnagyobb részét ő másolta be. Különösen gazdag gyűjteménye a szerelmi témájú verses szövegeknek. Balassi Bálin Szép magyar komédiája, magyar nyelvű széphistóriák, szerelmes énekek mellett néhány szlovák nyelvű verset is tartalmaz.

Hajnal
Nyitrai Pál éneke
Egyszer vala én életemben ...
Megcsal az Cupido...
Megszereti szállását...
Sötét ködbül alig tisztult...
Virágének (Lölköm Kata...)
Pajkos ének

 

 

 

Fotómásolata: http://www.bibliopolisz.hu/fjk/facsimile/
Teljes tartalma Tóth Tünde és Földes Zsuzsa online kiadása alapján:

[BALASSI BÁLINT 55. ÉNEKE] (Mi dolog Úristen...)Fanchali
[BALASSI BÁLINT 43. ÉNEKE] (Te szép fülemüle...)
[BALASSI BÁLINT 48. ÉNEKE] (Szerelem s Júlia...)
[BALASSI BÁLINT 54. ÉNEKE] (Ó, magas kősziklák...)
[BALASSI BÁLINT 58. ÉNEKE] (Ó, nagy kerek, kék ég...)
[BALASSI BÁLINT 59. ÉNEKE] (Szerelem istene...)
[BALASSI BÁLINT 2. ÉNEKE] (Cupido szívemben...)
HAJNAL (Kelj fel...)
Nyitrai Pál éneke (Nosza Páris...)
[GÖRCSÖNI AMBRUS: MÁTYÁS KIRÁLY VISELT DOLGAIRÓL SZÓLÓ HISTÓRIA] (Árpád vala fő...)
[VARSÁNYI GYÖRGY: XERXES HISTÓRIÁJA]
APOLLONIUS HISTÓRIÁJA
A MIHÁLY VAJDA NÓTÁJÁRA (Bujdosván, fáradván...)
Megcsal az Cupido...
Megszereti szállását...
BALASSI BÁLINT 24. ÉNEKE (Most adá virágom...)
Egyszer vala én életemben...
Pani matka, pán otec...
Ach, potešení mé roztomilé...
Mysel, serdce k Bohu ja mám...
Pane Bože milý...
Mějž, ty, lítost...
Bože, požal toho...
VIRÁGÉNEK(Lelkem Kata...)
Darovals’ mne, Bože, tak...
Lilium, kvítí sadila...
EURIALUS ÉS LUCRETIA HISTÓRIÁJA
ÚJVÁRY MIHÁLY BÚJDOSÓVERSE
[BALASSI BÁLINT NEGYVENÖTÖDIK ÉNEKÉNEK ÁTDOLGOZÁSA]
[GYÖNYÖRŰSÉGE SZÍVEMNEK...]
Jövel az táncban...
PAJKOS ÉNEK (Dudó, fejír Dudó...)
Sötét ködből...
[BALASSI BÁLINT SZÉP MAGYAR KOMÉDIÁJA]
Pani matka, pán otec...
Ach, potešení mé roztomilé...
Mysel, serdce k Bohu ja mám...
Pane Bože milý...
Mějž, ty, lítost...
Bože, požal toho...
Darovals’ mne, Bože, tak...
Lilium, kvítí sadila...

Szakirodalom
Balassi Bálint Szép magyar komédiája, A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei, kiad. MIŠIANIK, Ján– ECKHARDT Sándor– KLANICZAY Tibor, Bp., 1959.