Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Katolikus énekek |  

Csordapásztorok midőn Betlehemben…

 

Csordapásztorok midőn Betlehemben
Csodát őriznek éjjel az mezőben,

Isten angyali jövének melléjek,
Nagy félelemmel telék meg ő szívek.

"Örömet mondok néktek, ne féljetek,
Mert születék néktek ma üdvösségtek.

Menjetek el-bé gyorsan a városban,
Ott találjátok Jézust a jászolyban."

Elindulának és el-béjutának,
Szűz Máriának jó napot mondának.

"Hol fekszik Jézus, mondd meg, az jászolyban,
Kit bétakartál mostan a pólyában."

"Isten titeket hozott Uratokhoz,
De nem szólhattok mostan Szent Fiamhoz,

Mert ő aluszik, pólyában nyugoszik,
Hideg jászolban szénán bágyadozik.

Nem fekszik ágyban, sem friss palotában,
Hanem jászolyban, romlott istállóban."

"Serkents fel Jézust, szent Fiadat nékünk,
Mert angyaloktól hozzája küldettünk."

"Serkenj fel, Fiam, pásztorok eljöttek,
Szent angyalidtól kik hozzád küldettek."

"Idvöz légy, Jézus, Pásztorok Pásztora,
Mennynek és földnek teremtő szent Ura.

Ha nem utálsz meg, te szolgáid vagyunk,
És azért jöttünk, hogy téged imádjunk.

Kérünk tégedet, mint üdvözítőnket,
Bűnünkért előled el ne űzz minket.

Mária, te is könyörögj érettünk,
Hogy ez világból boldogul kimenjünk.

Dícsíret néked, örök Atya Isten,
Kicsinded Jézus és Szentlélek Isten."

 

Forrása: Magyar költők, 17. század, kiad. Komlovszki Tibor, Bp., 1990, 1, 672.
A párbeszédes formában írt ének szinte önálló kis betlehemi misztériumjáték.