Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Katolikus énekek |  

Dies irae

Nótája: Jaj én szegény gyarló féreg; Gyakorta mondjuk, örökké

Fúvására trombitáknak,
Halottak feltámadnak;
A könyvek előhozatnak,
Szentenciát is mondnak.

Akkor szegény mit feleljek,
Holott még a jók is félnek?
Kegyes Jesus emlekezzél,
Hogy értem kínt szenvedtél!

Kénjaidnak sokasága,
Legyen bűnöm váltsága:
Lelkemnek egy vígassága,
Jésus irgalmassága.

Ki Magdolnán könyörültél,
S latornak megengedtél:
Azzal nékem kedveskedtél,
Nagy reményt belém öntél.

Kérlek Jésus meg-tört szívvel,
Hozzám légy kegyességgel:
Mikor végső törvényt állok,
Tőled kegyelmet várok.

Végső nap zengjen elmémben,
Szemem ússzon könyvemben:
Kegyes légy Jésus holtaknak,
Kegyes benned bízóknak.

 

Forrása: RMKT XVII, 15A, kiad. Holl Béla, 238. sz.
Celanói Tamás híres himnuszának szabad fordítása. Vö. Hajnal Mátyás fordításával.