Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Katolikus énekek |  

Karácsonra való Gloria

  

Dicsőség mennyben Istennek,
  Békesség földön embernek,
  Jóakaratú híveknek,
  Szent indulatú népeknek.

Dicsírünk téged, Szent Urunk,
  Mennyei drága Pásztorunk:
  Téged áldunk, magasztalunk;
  Igaz Királyunknak vallunk.

Atya Istennek magzatja,
  Új törvénynek áldozatja:
  Te vagy igaz szelíd Bárány,
  S Juda nemzetből Oroszlány.

Ki eltörlöd bűneinket,
  Vegyed mi könyörgésinket,
  Tarts meg tisztán életünket,
  Neveljed békességünket.

Mert te vagy Szent csak egyedül,
  Atyád jobbján Felséged ül:
  Te vagy örök végetlenül,
  Úr az magas égen felyül.

Az örökkévaló fényben,
  Szentháromság egyetemben,
  Dicsírtessék mindenekben
  Örökkön-örökké. Ámen.

 

Forrása: Magyar költők, 17. század, kiad. Komlovszki Tibor, Bp., 1990, 1, 674-675.