Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Kőszeghy Pál |  

EPILOG

 

-------------------
-------------------
-------------------
Melynek ha ki vétket,
Mint ízetlen étket
Folyásaiban talál:
Gondolja, hogy ahhoz
Kedvetlenséget hoz
Az elme, ha jól nem hál.

De bármint lőtt légyen,
S ítéletet tegyen
Rólam, ki mint akarja:
Elég, hogy én pennám
Minden erővel, nám,
Az jót rajok takarja;
S tovább is kívánja
- Eb is, a ki bánja! -,
Hogy áldja Isten karja.

 

 

Forrása: RMKT XVII, 16., kiad. S. Sárdi Margit, 146. sz.
Az epilógus elejéről egy levélnyi szöveg hiányzik.