Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Nyéki Vörös Mátyás|  

Hymnus

Tengernek fínyes Csillagja,
Üdvöz légy, Krisztus szent Anyja,
Szüzeknek szép szűz Virágja,
Mennyeknek boldog kapuja;

Ki mennyből küldött követül,
Üdvözletét Gabrieltűl,
Oltalmazz ellenséginktűl,
Évátúl vött siralomtúl.

Bűnünknek oldd meg kötelit,
Vakoknak nyisd meg szemeit,
Vedd el nyavalyánk terheit,
Nyerjed Istennek javait.

Mutasd anyánknak magadat,
Engeszteljed szent Fiadat;
Hallja meg imádságodat,
Ki nem utálta méhedet.

Kegyes és választott szép Szűz,
Kinek lelkében nincsen bűz,
A bűnt, mely éget, mint a tűz,
Olts és tőlünk távul elűzz.

Nyerj nékünk tiszta életet,
Mennyekbe bátran menetet,
Hogy Jézusnak lássuk színét,
Kóstolhassuk nagy örömét.

Hálát adjunk az Istennek,
Atya, Fiú, Szentléleknek,
Egyenlő három személynek,
Egy állatú Istenségnek.

 

Forrás: RMKT XVII, kiad. Jeney Ferenc, 65. sz. A vers szerepel Pázmány Péter Imádságos könyvében is.
A Paulus Diaconusnak (VIII. szd.) tulajdonított Ave maris stella himnusz átköltése. A latin szöveg:

Ave, maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix coeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevae nomen.

Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus.