Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Nyéki Vörös Mátyás|  

Ave regina caelorum

Mennyországnak királynéja,
Angyaloknak szent asszonya,
Áldott gyökér, Szűz Mária,
Üdvöz légy, Krisztus szent anyja.

Teáltalad e világra
Új világosság virrada,
Örülj, dücsőség virága,
Kinél szebb nem jött világra.

Áldott légy, drágalátos szűz,
Isten veled, szép virág szűz,
Mennyben szent fiad mellett ülsz,
Tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

 

Forrás: RMKT XVII, 2., kiad. Jeney Ferenc, 68. sz. A vers szerepel Pázmány Péter Imádságos könyvében is.