Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Pápai Páriz Ferenc |  

Sírfeliratok

 

Janus Pannonius

Pannonius János nyugszik itt ez helyben,
Ki Helikon hegyét csorbítá fényében,
Annak lakosait, a tudományokat
Elhozván, azokkal áldá magyarokat.
Én csak e titulust kívánom magamnak:
Irigység, járj távol, nincs helye itt annak.

 

Renatus DesCartes
valamennyi filozófus dicsőségét felülmúló férfiú, nemesi család sarja,
nemzetségére nézve armorikai, származására nézve turenne-i

Tanult La Fleche-ben, Galliában,
Katona volt Pannóniában,
Bölcselőként rejtőzött Bataviában,
Vendégként halt meg Svédországban.

 

Tótfalusi Kis Miklós

Tótfalusi Miklós nyugoszik ez helybe:
Magyarország szülte, Erdély felnevelte,
Hollandia nagy dolgokra készítette,
De amint intézte, nem adta szerencse.

Mondjad, útonjáró: Nyugodjék meg teste!
Búsult lelkének lett Isten-békessége,
Idegenségünket az Isten ne nézze,
Támasszon hazánknak inkább mást helyette.

Tótfalusi Kis Miklós sírja a házsongrádi temetőben
Tótfalusi Kis Miklós tumbája a házsongrádi temetőben
Oldalára vésve Pápai Páriz epigrammája

 

 

Forrása: RMKT XVII. 13., kiad. Varga Imre, 1988, 475–519.