Kezdőlap | Tartalomjegyzék |  

Pápai János (1573 k. 1617 után)

Pápán született, valószínűleg szegény szegény családban. A jezsuitáknál talált lehetőséget a tanulásra, felemelkedésre. A Jézus Társaság brünni, olmüzi, grazi jezsuita iskoláiban tanult; eljutott a teológiai stúdiumokig. Papi munkáját Vágsellyén kezdi. 1604-ben veszélyes helyre, Kolozsvárra (három évvel korábban dúlták fel az itteni jezsuita kollégiumot), majd Gyulafehérvárra küldik. 1607-ben azonban már Klagenfurtban találjuk. Visszarendelése talán azzal áll összefüggésben, hogy elöljáróitól keleti missziós munkára kér engedélyt – meg akarta keresni a magyarok őshazáját. Az engedélyt nem kapta meg, mire kilépett a rendből. 1617-ben somogyvári és zselici apátként (nyilván átlépett a bencésekhez) tűnik el a szemünk elől.
A Csak nyelvünkkel pattogatjuk… kezdetű verse klagenfurti teológiai kéziratai között maradt fent.

 

Irodalom
RMKT XVII, 1., kiad. Bisztray Gyula, Bp., 1959, 349, 607–609.
RMKT XVII, 7., kiad. HOLL Béla, Bp., 1977, 401–402.