Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Pécselyi Király Imre |  

De nativitate Domini

1. Krisztus urunknak áldott születésén,
  Angyali verset mondjunk szent innepén,
  Mely Betlehemnek mezejében régen
  Zöngött ekképpen:

2. Dicsőség magasságban az Istennek,
  Békesség legyen földön embereknek,
  És jóakarat mindenféle népnek
  És nemzetségnek.

3. Mert eljött az, kit az szent atyák vártak,
  Az szent királyok azkit óhajtottak,
  Kiról jövendó't próféták mondottak,
  S nyilván szólottak.

4. Az nemös Betlehemnek városában
  Gyermek szülétek szűztől ez világra,
  Örömet hoza Ádám árváira,
  Maradékira.

5. Örülnek ezen az mennyei szentek,
  Örülnek földön lelkekben az hívek,
  Az angyalokkal minden keresztyének,
  így énekelnek.

6. Hála legyen mennybeli szent atyánknak,
  Hála legyen született szép Jézusnak,
  Az Szentléleknek, mi vigasztalónknak,
  Bölcs oktatónknak.

7. Oh, kegyes Isten, boldog Szentháromság,
  Szálljon mireánk mennyei vigasság,
  Távozzék tűlünk mindenféle mordság,
  Legyen vidámság!

 

 

Forrás: RMKT XVII, 2., 15. sz. A Balassi-Rimay Istenes énekek kiadás alapján.
Karácsonyi ének. A cím jelentése: Urunk születéséről.