Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Pécselyi Király Imre |  

Pajzsa szegény fejemnek...

Pajzsa szegény fejemnek,
Én Istenem, légy éltemnek,
Bátorítója szívemnek
S vigasztalója lelkemnek,
Oh, én lelkem, élj Jézusban élj.

Én bűnömnek sokaságát,
Ne nézd, Uram, álnokságát,
Vedd el inkább sok rútságát,
És töröld el poklosságát,
Oh, én lelkem, élj Jézusban élj.

Csuda, mely igen óhajtja,
Irgalmasságodat várja,
Én Istenem szomjúhozza,
Szegény lelkem úgy kévánja,
Oh, én lelkem, élj Jézusban élj.

Engem azért, fohászkodót,
Szívből hozzád folyamodót
Végy kegyelmedben ily juhot,
Önts ki mennyből reám sok jót,
Oh, én lelkem, élj Jézusban élj.

Lám, ígírted irgalmadat,
Szent igédben jó voltodat,
Azért küldéd szent Fiadat,
Hogy velünk közlöd magadat,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Így szólván: Nem akarom én,
Hogy egy bűnös is elvesszen,
Sőt inkább hozzám megtérjen
És örökké velem éljen,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Így cselekedél Dáviddal,
És Szent Péter apostollal,
A szegény Magdalénával,
És több bűnös fiaiddal,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Mikor bűnökért sírnának,
Szívek szerint bánkódnának,
Kegyelmet tőled várnának,
Ők jó válasszal járának,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Reménségek nem csalaték,
Irgalmasságod nyújtaték,
Bűnöst nem utálsz, megtetszék,
Kik megtérnek, bizonyodék,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Engemet is úgy kegyesen
Végy kedvedben szerelmesen,
Bűnben ne hagyj fekélyesen,
Sőt tisztíts meg kegyelmesen,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Hatalmas mennybéli király,
Kérlek, engem meg ne utálj,
Sőt táboroddal mellém szállj,
És erőddel környülem állj,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Irígy ördög ne árthasson,
Hogy kísírtet ne bánthasson,
Csak hozzám se járulhasson,
És bűnökre ne hajthasson,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Repülj s örülj azért, lelkem,
Induljon hozzád bús szívem,
Hálaadást mutat hitem
Néked, míg lészen életem,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Az Úr Jézus áldozatja,
Lelkemnek nemes záloga,
Rajtam légyen felkölt napja,
És tőled megnyerje s adja,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

Áldott a te neved légyen,
Szent Lelked minket segéljen,
Minden jóra vezéreljen,
Erre minden mondja, Ámen,
Oh, én lelkem, élj, Jézusban élj.

 

Forrás: RMKT XVII, 2., 2. sz. A Balassi-Rimay Istenes énekek kiadás alapján.
A versfőkben: PETsELI IMREH IRAA.