Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Pécselyi Király Imre |  

De resurrectione D. N. I. C.

Feltámadt az mi életünk.
Vígan méltó énekelnünk.
Úr Krisztust dicsérnünk,
Ez szent napon is áldanunk,
Az angyalokkal imádnunk,
Mint urunkat, félnünk,
Kit dicsér fényes nap, hold és égi seregek,
Az mennyei szentek.

Ez földben minden gyökerek,
Fáknak bimbói terjednek,
Mezők megződülnek,
Égi madarak örvendnek,
Fákon vígan énekelnek,
Szárnyokon röpülnek;
Minden füvek illatozván gyönyörködtetnek,
Dicséretre intnek.

Föltámadt mert ő igazán,
Angyalát küldé el nyilván,
Az Istennek jobbján,
Tanítványival vigadván
Megjelent Galileában
Pétert vigasztalván.
Örvendezz, ha voltál gyakran bűnért sírásban,
Alázatosságban.

Dicséret az nagy Istennek,
Életet ki nyert népének,
Az bűnös embernek,
Részeltette az egeknek,
Minden lakóheleinek
Gyönyörűségében,
Javaival látogatván kazdagította,
Térését kívánta.

 

 

Forrás: RMKT XVII, 2., 14. sz. A Balassi-Rimay Istenes énekek kiadás alapján.
A cím jelentése A mi urunk, Jézus Krisztus feltámadásáról.