Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Prágai András |  

Prágai András (1590–1636)

Sátoraljaújhelyen és Szerencsen szolgált református papként, Tarcalon halt meg. Heidelbergi tanulmányok után, ahol D. Pareust hallgatta, I. Rákóczi György udvari prédikátora lett. Az ő megbízásának tett eleget Antonio de Guevara spanyol királytükrének (Libro llamado Relox de Principes) 1. és 3. könyve latinból készült magyar átültetésével. A 2. könyvet már Draskovics János, Istvánffy Miklós veje lefordította: Horologii principum, azaz fejedelmek órájának második könyve (1610). Prágai fordítása (Bártfa, 1628) Rimay szerint „betegeskedő ügyében, lankadt erejében, szegett kedvében” készült; a manierizmus magyar nagymestere nem is volt elégedett Prágai józan stílusával.

Prágai valószínűleg Rákóczi György fejedelemtől kaphatta a megbízatást egy olyan "Theatrum Europaeum" elkészítésére, amely a harmincéves háború nevezetes eseményeinek és szereplőinek: uralkodóknak, hadvezéreknek verses jellemzését adja. A mintegy 40 verset tartalmazó Sebes agynak késő sisak című gyűjteményről Komlovszki Tibor állapította meg, hogy Prágai munkája.

Tartalom
Por fövenyen épült...
A Sebes agynak késő sisak betétversei
    V. Frigyes
    Wallenstein
    Bethlen Gábor
    IV. Keresztély
    I. Károly
    IV. Fülöp
    II. Gusztáv Adolf
    II. Ferdinánd
    Dampierre
    Richelieu
    Hungária
    Religio

Linkek
Fazekas Sándor: Politikai koncepció és sztoikus értékrend. A Sebes agynak késő sisak, forrásának variánsai

Irodalom

RMKT XVII, 8., kiad. Komlovszki Tibor, Bp., 1976, 9–109, 453–551.
Komlovszki Tibor: Egy manierista „Theatrum Europaeum” és szerzője, Itk, 1966/1–2., 85–106.
Bán Imre, Fejedelmeknek serkentő órája, 1958 = B. I., Eszmék és stílusok, Bp., 1976, 140–156.
Komlovszki Tibor, Egy manierista „Theatrum Europaeum” és szerzője, ItK, 1966, 85–106.