Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Prágai András |  

[IV. Keresztély svéd király]

 

Mely erős kötéssel,
Frigy szövetségével
Hitünk szabadságáért,
Urak és királyok
Egybenesküdtenek
Mind az köröszténségért,
Hogy egyenlő szívvel,
Igaz fegyverünkkel
Hadakozzunk hazánkért.

Az mi eleinknek
Volt ilyen törvények
Dánia szigetiben,
Testeket vagdalták,
Véreket bocsáták
Egy ezüst medencében,
Kezeket azután
Bemártván öntözték
Láboknak lépésére.

Ez volt erőssége,
Bizonyos hitele
Az frigy szövetségének,
Mert hogyha valaki
Mert volna véteni
Az ország kötésének,
Vér kiontásával
És lábtapodással
Keményen megbüntették.

Jusson eszetekben,
Moly nagy erősképpen
Az frigy szövetségére
Magunkat ígértük,
És egyaránt köztünk
Egymás segítségére,
Nem emberi vérrel,
De körösztény hittel
Mentünk az egyezségre.

Íme, elhagyjatok,
Látom, nem gondoltok
Az frigy szövetségével,
Bizonnal tudjátok,
így hiában vattok
Az én szegény fejemmel,
Együtt jár igyetek,
Ha föl nem serkentek,
Az én veszedelmemmel.

Micsoda vak volna,
Azki most nem látná
Az szarván kötött tulkot
Mészáros kezében,
Fölemelőképpen
Feje fölött az bárdot,
Nem aranyban mossa,
Mikor vérben mártja
A mészáros a bárdot.

Közönséges jóban
S az közigazságban
Nem jó hátra állani,
Míg ép az tajték is,
Vízben fönn leveg is
Fölyül szokott úszkálni,
De ha porrá rontod,
Egyszersmind meglátod
Víz fenekére menni.

Tudjátok, mint jára
Az csehek királya,
Hogy Prágánál megverek,
Vigyázván fejemre,
Távul szerencsémre
Én is addig szaladék,
Ugyanazon sorsot
Egyaránt rajtatok,
Mert ti vattok maradék.

 

 

Forrása: RMKT XVII, 8., kiad Komlovszki Tibor,