Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Rozsnyai Dávid |  

Bethlen Gábor

 

Bethlenből királlyá emelkedett Gábor,
Van-é híred benne: törvént kér sok jámbor?
Magyar nemzet vala veled bátor tábor,
Már nem vagyunk bátor, mert te sem vagy, Gábor.

A pénzt nem szeretted soha csak úgy, mint pénzt,
Noha lehordtál te felyülről sok erszént,
De nem voltál te György, sem Lupuj eszerént,
Világszerte tötted a sok jótétemént.

Nincsen vétek nélkül rólad sokat szólni,
Sokkal nagyobb vétek nem is emlegetni,
Egyebet nem tudunk felőled mondani:
Csak használnánk véle, nem szánnánk kivájni.

 

Forrása: RMKT XVII, 16., kiad. S. Sárdi Margit, 7. sz.