Kezdőlap | Tartalomjegyzék |  

Tanulmányok

Arany János: Zrinyi és Tasso
Jelenits István: Koháry István: Ez világot senki által nem élte…
Horváth Iván: „Számtalan az soc vala vala vala” ¬– Szenci Molnár Albert a rímről
Kis Farkas Gábor: Képalkotás és imagináció a Syrena-kötet címlapján
Klaniczay Tibor: A reneszánsz válsága és a manierizmus
Klaniczay Tibor: A meditatív költészet
Kovács Sándor Iván: Kemence - szelence - Velence
Kőszeghy Péter: A kanonizáció állomásai, avagy Balassi az első költő
Laczházi Gyula: A másolat vágya és a vágy másolata Balassi Bálint Celia-ciklusában
Laczházi Gyula: Égi és földi inspiráció Zrínyi Szigeti veszedelmében
Laczházi Gyula: A szenvedélyek retorikája a kora újkorban
Martinkó András: Hajnal Mátyás két Stabat Mater fordítása
Orlovszky Géza: Micsoda madár?
Sárközy Péter: „Et in Arcadia ego.” Faludi Ferenc, az olasz Árkádia költője
Szentpéteri Márton: Perújrafelvétel Thaly Kálmán ügyében
Szilasi László: Hibbe(csúf)
Szilasi László: Gravis : Rimay
Szilasi László: Concessorok: Ragaszkodás és elkülönböződés
Szilasi László: Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
Szilasi László: Intertextualitás és irónia: a kéziratos szöveghagyomány kései alternatívái
Szilasi László: A nem művészi bizonyítékok térnyerése: teológiai argumentáció
Szilasi László: Hasonlóság helyett részesülés: az egyirányú példázatosság felbomlása
Szilasi László: A concetto-esélyei: a képi koherencia változatai
Szilasi László: (Szenci Molnár Albert: Óh, én édes.. -- Balassi: Ó, én édes...)
Szilasi László: Két(szer két) magyar fő-poéta
Szilasi László: Mediocris Wathay avagy A szemérmes extractor
Szilasi László: A nyúl és sólyom
Szilasi László: Hajlam a búra
Varga Imre: A magyar barokk költészet egy változata
Voigt Vilmos: Én kimenék kiskertembe…
Zemplényi Ferenc: Magyar kísérlet a meditatív verskötet-kompozícióra...