KÉT KÖNYV AZ EGYEDÜLVALÓ ATYAISTENNEK,

A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK

HAMIS ÉS IGAZ ISMERETÉRŐL

 

GYULAFEHÉRVÁR 1568

 

Fordította Péter Lajos

 

A fordítást az eredetivel összevetette és a bevezető tanulmányt írta

Balázs Mihály

 

Kiadja az Unitárius Egyház Kolozsvár, 2002

 

 

a.jpg (34161 bytes)          b.jpg (28400 bytes)

 

 

A kötet a korai unitarizmus egyik legfontosabb és legrejtélyesebb, a szerzők nevét kényszerűségből is elhallgató kiadványának latin nyelven írott értekezéseit először je­lenteti meg magyar fordításban. Az unitárius dogmatika fejtődésének, s különösen az egyháztörténetről való gondolkodásnak fő irányát hosszú időre meghatározó  antoló­giának a szövegeit veheti kézbe végre az olvasó.

 

A mű tervezett, s talán meg is valósult 1570-es újrakiadásának a kolozsvári unitárius kollégium könyvtárában őrzött kéziratos másolata címlapjáról készült fenti felvé­telünk. Kiadványunk innen közli még a szakemberek számára is újdonságként annak az ajánlásnak a szövegét is amely II. Erzsébet angol királynőtől kér segítséget az egyetemes protestantizmus részének tekintett unitarizmus támogatására.

 


A könyv megvásárolható: Kolozsváron, az Unitárius Püspökségen

vagy

Budapesten, a Heltai Gáspár Unitárius könyves üzletben

1055 Budapest,  Alkotmány utca 12. szám alatt


Tartalom:

 

Bevezető  

Ajánlás János Zsigmondnak 

Ajánlás Erzsébet angol királynőnek

Első könyv                                            

Második könyv